Schoolproject: ”Wat Klassiek je mij nou?” – Chr.Basisschool “Het Braambos” Hoofddorp